פתיחת חברה מלווה תמיד בהתרגשות רבה – אבל בלא מעט מקרים לאחר פרק זמן כזה או אחר המציאות העסקית מחייבת את סגירתה של החברה. גם במקרים אלה חשוב לבצע את כל הפעולות הנדרשות כדי לפרק את החברה באופן מסודר, כך שהיא תחדל להתקיים. ללא הליך פירוק מסודר עלולה החברה לצבור חובות וקנסות, ובעליה עלולים לספוג עונשים ולהתקשות לפתוח עסקים חדשים. בימינו קיימת גם האופציה של פירוק חברה באינטרנט שחוסכת זמן יקר ובעצם מאפשרת לבעלי החברה להפנות את כל זמנם וכל מרצם לאפיקים אחרים ומבלי להידרש לכל הבירוקרטיה הכרוכה בפירוקה של חברה.

כיצד מתבצע תהליך פירוק חברה באינטרנט?

הליך סגירת חברה אונליין מתאים למקרים שבהם מבוצע פירוק חברה מרצון (בניגוד לפירוק חברה ע"י נושים). חברה פרטית שמסוגלת לפרוע את כל ההתחייבויות שלקחה על עצמה תוך פרק זמן של שנה יכולה לפנות אל רשם החברות בבקשה לפרק את החברה. בשלב ראשון יוגש תצהיר כושר פירעון, שבו מתחייבים חברי הדירקטוריון בשם החברה כי ביכולתה לפרוע את כל חובותיה. בשלב השני של פירוק חברה באינטרנט תכונס אסיפה כללית של כל בעלי המניות של החברה שבה תתקבל באופן רשמי ההחלטה לצאת להליך פירוק וכן ימונה לחברה מפרק רשמי. יש ליידע את רשם החברות בדבר זהותו של המפרק, שתפקידו הוא לכנס את כל נכסיה של החברה ולהשתמש בהם כדי למלא את ההתחייבויות שלקחה על עצמה.

לאחר שהמפרק משלים את עבודתו מגיע השלב האחרון של סגירת חברה אונליין: המפרק מגיש דוח מסכם לאסיפה נוספת של בעלי המניות, וכשהוא מאושר ניתן להגישו גם לרשם החברות, שמשלים את הליך הפירוק מרצון.

פירוק חברת יחיד

כשמדובר על חברת יחיד, כלומר חברה שכל מניותיה שייכות לאדם אחד בלבד, תהליך הפירוק קל יותר ומהיר יותר, ועל כן עוד יותר קל לבצע פירוק חברה באינטרנט. במצבים אלה אין צורך בכינוס אסיפת בעלי המניות שתתניע את התהליך של סגירת חברה אונליין שכן ממילא יש רק בעלים אחד והוא זה שמגיש את תצהיר כושר הפירעון לרשם החברות. כשמדובר על פירוק חברת יחיד מרצון וכשהיקף החובות והנכסים צנוע יחסית, ניתן להשלים את התהליך כולו תוך מספר חודשים.

Leave a Reply

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *